Posted on

Pakowanie próżniowe to kolejny sposób na zwiększenie trwałości produktów spożywczych. Tutaj produkt jest umieszczany w hermetycznym opakowaniu, powietrze jest zasysane przez urządzenie, a opakowanie zamknięte przez maszynę. Usuwając powietrze z produktu, poziom tlenu w opakowaniu zmniejsza się, utrudniając rozwój mikroorganizmów oddychających tlenem i psując produkt. Brak tlenu zmniejsza również ilość popsutych produktów spowodowanych procesem utleniania, który powoduje, że na przykład jabłka i banany stają się na przykład brązowe.

Pozostaje jednak pewna ilość tlenu w zapakowanym przez maszynę produkcie, ponieważ nie można stworzyć całkowitej próżni. Powietrze zawiera około 21 procent tlenu przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym – 1000 milibarów. Natomiast gdy powietrze jest pobierane podczas procesu pakowania próżniowego, ciśnienie wewnątrz opakowania jest zmniejszone.

Jeśli na przykład ciśnienie zmniejszy się do 100 milibarów, pozostanie równowartość około 2,1% tlenu; jeśli zaś zmniejszymy ilość ciśnienia do 10 milibarów, nadal będzie 0,21% tlenu.

Czy pakowanie próżniowe jest bardziej skuteczne niż pakowanie w atmosferze modyfikowanej?

Podobnie jak w przypadku większości rzeczy, zależy to od pakowanego produktu. MAP jest z pewnością bardziej uniwersalnym procesem niż pakowanie próżniowe. Pakowanie próżniowe jest zasadniczo technologią „uniwersalną” – polega wyłącznie na usuwaniu powietrza. MAP z drugiej strony może być dostosowany do konkretnego artykułu spożywczego, z różnymi gazami i różnymi proporcjami gazu w mieszaninie używanej, aby zapewnić maksymalny okres trwałości danego produktu i zachować jakość i wygląd produktu. Na przykład w przypadku opakowań owoców morza proporcja dwutlenku węgla i tlenu w zmodyfikowanej atmosferze może się zmieniać w zależności od rodzaju ryb: tłuste ryby korzystają z innej atmosfery w porównaniu na przykład z krewetkami. Mieszanka gazowa stosowana do czerwonego mięsa różni się od tej używanej na przykład do chleba.

Jednym z obszarów, w którym MAP osiąga dobre wyniki w porównaniu z pakowaniem próżniowym, jest prezentacja produktu. W przypadku pakowania próżniowego, gdy ciśnienie wewnątrz opakowania jest zmniejszone, materiał opakowaniowy zapada się i tworzy się wokół produktu. W przypadku niektórych produktów, takich jak świeże mięso, może to zniekształcić wygląd produktu. Inne produkty, takie jak rozdrobniony ser, nie nadają się do pakowania próżniowego, ponieważ nacisk materiału opakowaniowego na produkt spowodowałby deformację produktu i utratę ważnych właściwości. Innym aspektem, w którym te dwa procesy się różnią, jest łatwość kontroli jakości procesu pakowania.

W opakowaniu MAP powietrze jest wypłukiwane z opakowania i zastępowane mieszaniną gazów, dzięki czemu możliwe jest ciągłe monitorowanie zawartości gazu w opakowaniu podczas procesu pakowania. Po zamknięciu opakowania można wykryć każdy wyciek zmodyfikowanej atmosfery, co zapewnia integralność uszczelnienia. W przypadku pakowania próżniowego, ponieważ w opakowaniu nie ma gazu, testowanie wycieków odbywa się zazwyczaj poprzez ręczną kontrolę, co sprawia, że ​​kontrola jakości jest mniej efektywna.